Защо да избираме органични материи ?

Знаете ли, че за само една тениска са необходими повече от 1/3кг химикали, пестициди и торове, за да се отгледа достатъчно памук за нея, ако говорим за памук, отглеждан по традиционен начин.

Знаете ли, че една от най-големите индустрии, използващи огромно количество пестициди и инсектициди – това е отглеждането на памук.

И ако сме свикнали да мислим, че памукът сам по себе си е добра материя, нека да поразсъждаваме малко по този въпрос.

След изсипването на огромно количество химикали в почвата, тя неминуемо е увредена и отровена, това със сигурност ще доведе до някакво остатъчно съдържание от тези вредни химикали и в самите влакна, а в последствие и в готовата материя. Това означава, че с обличането на дрехата, чрез кожата ни, ние пренасяме част от тези химикали и в нашето тяло.

Ще кажете, че количеството е толкова минимално, че не би било от значение. Но ако се замислите каква част от живота си, прекарвате в своите дрехи, може би ще погледнете нещата от по-различен ъгъл.

Освен че увреждаме почвата и околната среда, високото съдържание на използвани химикали по фермите за памук, допринасят за сериозни заболявания при хората, които работят там. А в по-голямата част от индустрията, те дори не получават справедливо заплащане.

Аз лично не бих желала да нося дреха, създадена по този начин.

Разбира се, при органичното оглеждане на памук, получаваме много по-малко продукция чрез по-бавен процес, което поддържа и нивото на цена доста по-нагоре. Но чрез решението си да носим истински органични материи, създадени при екологичен и справедлив процес на обработка, ние допринасяме за намаляването на всички тези вреди – както към природата, така и към нас самите.

Време е да помислим какво обличаме!